ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
H κατασκευή του ίδιου του site (Search Engine Friendly Site)
Η σύνταξη των κειμένων του δικτυακού τόπου.
Οι τίτλοι των σελίδων και των αρχείων.
Οι συνδυασμοί των λέξεων κλειδιών που εντάσσονται στον κώδικα του site.
Ο ανταγωνισμός που υπάρχει στις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.
Η εισαγωγή του site σε blogs και forums του κλάδου.
Η διαφήμιση μέσω pay per click προγραμμάτων (Google, Yahoo).
Η διασύνδεση του site με άλλους κόμβους του κλάδου

 

Η σύνταξη των κειμένων του δικτυακού τόπου.
Οι τίτλοι των σελίδων και των αρχείων.
Οι συνδυασμοί των λέξεων κλειδιών που εντάσσονται στον κώδικα του site.
Ο ανταγωνισμός που υπάρχει στις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.
Η εισαγωγή του site σε blogs και forums του κλάδου.
Η διαφήμιση μέσω pay per click προγραμμάτων (Google, Yahoo).
Η διασύνδεση του site με άλλους κόμβους του κλάδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λεωφορεία
Η.Λ.Π.Α.Π.Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
  Αττικό Μετρό
  Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι
Αθηνών - Πειραιώς
  Προαστιακός
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
  ΤΡΑΜ Α.Ε.
  Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ)
  ΚΤΕΛ
  Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος "Βενιζέλος"
  Μουσεία Αθήνας
Πρεσβείες
  Παραλείες της Αθήνας